Οργανωτική Δομή της ΚΟΠ

Μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου είναι τα Σωματεία Α’, Β’, Γ’, Δ’ Κατηγορίας και ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου. 

Ειδικά μέλη της ΚΟΠ, εγγεγραμμένα σε Ειδικό Μητρώο της Ομοσπονδίας είναι τα Σωματεία Futsal A’, B’, Γ’ Κατηγορίας και τα Σωματεία Γυναικείου Ποδοσφαίρου.
 
Στο μητρώο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ είναι εγγεγραμμένοι από την ίδρυση της Ομοσπονδίας 42,793 ποδοσφαιριστές, από τους οποίους εν ενεργεία και συμμετέχοντες στα Πρωταθλήματα Α’, Β’, Γ’, Δ’ Κατηγορίας καθώς και Πρωταθλήματα Νέων - Παίδων, που διοργανώνει η Ομοσπονδία μας, είναι περίπου 12,000 ποδοσφαιριστές.
 
Στα ειδικά μητρώα ποδοσφαιριστών είναι εγγεγραμμένοι 2.188 ποδοσφαιριστές Futsal, εκ των οποίων οι 1.1775 είναι εν ενεργεία και 716 ποδοσφαιρίστριες για το Γυναικείο Ποδόσφαιρο, εκ των οποίων οι 663 είναι εν ενεργεία.
 
Στην Α’ Κατηγορία είναι εγγεγραμμένα 14 Σωματεία, 14 Σωματεία στη Β’ Κατηγορία και 16 Σωματεία στη Γ’ Κατηγορία.
 
Στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας Futsal είναι γραμμένα 8 Σωματεία.
 
Στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών συμμετέχουν 10 Σωματεία.
 
Η ΚΟΠ είναι η μόνη και αποκλειστικά αρμόδια για την εκπροσώπηση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου προς τη  Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΦΙΦΑ), την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (ΟΥΕΦΑ) και τις υπόλοιπες  αναγνωρισμένες Ομοσπονδίας και Ενώσεις.
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά τον χρόνο και είναι το Ανώτατο Σώμα της Ομοσπονδίας. Τροποποιεί το Καταστατικό και τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας, εγκρίνει την Λογοδοσία επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την λήξασα περίοδο, εγκρίνει την Έκθεση των Ελεγκτών για το οικονομικό έτος που έληξε και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκλέγει τον Πρόεδρο της ΚΟΠ, σε περίπτωση λήξης της θητείας του, εγκρίνει τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΠ, σε περίπτωση λήξης της θητείας τους, εκλέγει τα Μέλη της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, ορίζει τους Ελεγκτές της ΚΟΠ και λαμβάνει αποφάσεις επί αιτήσεων νέων Σωματείων για εγγραφή στην ΚΟΠ.
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, λειτουργούν οι πιο κάτω Επιτροπές:
1. Δικαστική Επιτροπή (Τριετής θητεία)
2. Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (Διετής θητεία)
3. Επιτροπή Διαιτησίας (Τριετής θητεία)
 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων.
2. Η Επιτροπή Νέων.
3. Η Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών.
4. Η Επιτροπή Ποδοσφαίρου Κλειστού Χώρου Futsal.
5. Η Επιτροπή Ιδιότητος (Status) Ποδοσφαιριστών.
6. Η Επιτροπή Καταστατικού και Κανονισμών.
7. Η Τεχνική Επιτροπή Ποδοσφαίρου (ΤΕΠ).
8. Η Επιτροπή Σωματείων Β’, Γ’, Δ’ Κατηγορίας.
9. Η Επιτροπή Τμήματος Προπονητών Σχολής Ποδοσφαίρου.
10. Η Επιτροπή Τμήματος Διαιτησιών Σχολής Ποδοσφαίρου.
11. Η Επιτροπή Grassroots.
12. H Eπιτροπή Οικονομικών.
13. Η Επιτροπή Προσφορών.
14. Η Επιτροπή Ήθους και Αθλητοπρέπειας (Fair Play).
15. H Eπιτροπή Υγείας και Επιστημονικής Υποστήριξης.
16. Η Επιτροπή Σταδίων και Ασφάλειας.
17. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών Αντιπροσώπων Ποδοσφαιριστών.
18. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπής Licensing.
19. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή (Eφέσεων) Licensing.
20. Η Επιτροπή Υποδομής και Σταδίων Licensing.
21. Η Επιτροπή Νομικών Κριτηρίων Licensing.
22. H Επιτροπή Οικονομικών Κριτηρίων Licensing.
23. Η Επιτροπή Διοικητικών Κριτηρίων Licensing.
24. H Επιτροπή Αθλητικών Κριτηρίων Licensing.
25. Η Επιτροπή Επαφών με τον ΚΟΑ
26. Η Διαρκής Επιτροπή Επαφών με τον ΣΔΚ & Σύνδεσμο Παρατηρητών
27. Επιτροπή Αγροτικού Ποδοσφαίρου
28. Διαρκής Επιτροπή Επαφών με ΠΑΣΠ
29. Εφετείο ΚΟΠ
30. Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, απαρτίζεται:

(α) Από τα Μέλη όσα και ο αριθμός των Σωματείων Α’ Κατηγορίας και το καθένα ορίζει ένα μέλος για διετή θητεία.
(β) Από τρία μέλη εκλεγόμενα από όλα μαζί τα Σωματεία Β’ Κατηγορίας.
(γ) Από ένα μέλος εκλεγόμενο από όλα μαζί τα Σωματεία Γ’ Κατηγορίας.
(δ) Από ένα μέλος εκλεγόμενο από όλα μαζί τα Σωματεία Δ’ Κατηγορίας.
(ε) Από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας που εκλέγεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
(στ) Από ένα μέλος οριζόμενο από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου.
(ζ) Από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει εκλεγεί ή είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΦΙΦΑ, είτε της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΥΕΦΑ.
  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελείται:

(α) Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
(β) Τον 1ο Αναπληρωτή.
(γ) Τον 1ο, 2ο και 3ο Αντιπρόεδρο.
(δ) Τον Γενικό Γραμματέα και Βοηθό Γενικό Γραμματέα.
(ε) Ένα Μέλος από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τα Σωματεία Β’, Γ’, Δ’ Κατηγορίας.
(στ) Το άτομο που κατέχει την ιδιότητα του Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΦΙΦΑ ή της ΟΥΕΦΑ.
 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Τα Πρωταθλήματα κάθε αγωνιστικής περιόδου προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ.
 
Τα προκηρυχθέντα την αγωνιστική περίοδο 2017/2018, Πρωταθλήματα είναι:

1. Πρωτάθλημα Cyta.
2. Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας.
3. Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας.
4. Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ που διεξάγεται υπό την ΣΤΟΚ.
5. Υποχρεωτικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων U-19 A’ Κατηγορίας.
6. Υποχρεωτικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων U-19 B’ Kατηγορίας.
7. Υποχρεωτικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων U-19 Γ’ Κατηγορίας.
8. Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U-17.
9. Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U-16.
10.Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U-15.
11.Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U-14.
12.Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U-16.
13.Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U-14.
14. Πρωτάθλημα Κυπέλλου Coca-Cola  Α’, Β’ Κατηγορίας.
15. Πρωτάθλημα Κυπέλλου Coca-Cola Γ' Κατηγορίας & Επίλεκτης ΣΤΟΚ.
16. Πρωτάθλημα Futsal Α’ Κατηγορίας.
17. Πρωτάθλημα Κυπέλλου Ανδρών Futsal.
18. Υποχρεωτικό Πρωτάθλημα Νέων U-19 Futsal
19. Προαιρετικό Κύπελλο Νέων U-19 Α', Β', Γ' Κατηγορίας.
20. Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων U-17 Futsal.
22. Πρωτάθλημα Γυναικείου Ποδοσφαίρου
23. Κύπελλο Γυναικείου Ποδοσφαίρου.
24. Πρωταθλήματα Grassroots.
25.Πρωτάθλημα Grassroots κοριτσιών

 

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy and policy - Terms of Use | Developed and Hosted by