1η Αγωνιστική

02-Νοεμβρίου-2019
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

2η Αγωνιστική

09-Νοεμβρίου-2019
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

3η Αγωνιστική

23-Νοεμβρίου-2019
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

4η Αγωνιστική

30-Νοεμβρίου-2019
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

5η Αγωνιστική

07-Δεκεμβρίου-2019
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

09:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

6η Αγωνιστική

14-Δεκεμβρίου-2019
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

09:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

7η Αγωνιστική

21-Δεκεμβρίου-2019
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

8η Αγωνιστική

11-Ιανουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

9η Αγωνιστική

18-Ιανουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

10η Αγωνιστική

25-Ιανουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

11η Αγωνιστική

01-Φεβρουαρίου-2020
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

12η Αγωνιστική

08-Φεβρουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

13η Αγωνιστική

15-Φεβρουαρίου-2020
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

14η Αγωνιστική

22-Φεβρουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

15η Αγωνιστική

29-Φεβρουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

09:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

16η Αγωνιστική

07-Μαρτίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

10:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

17η Αγωνιστική

14-Μαρτίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

10:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

18η Αγωνιστική

21-Μαρτίου-2020
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

00:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

19η Αγωνιστική

28-Μαρτίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

00:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

00:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

20η Αγωνιστική

04-Απριλίου-2020
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

1η Αγωνιστική

02-Νοεμβρίου-2019
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

2η Αγωνιστική

09-Νοεμβρίου-2019
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

3η Αγωνιστική

23-Νοεμβρίου-2019
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

4η Αγωνιστική

30-Νοεμβρίου-2019
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

5η Αγωνιστική

07-Δεκεμβρίου-2019
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

09:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

6η Αγωνιστική

14-Δεκεμβρίου-2019
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

09:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

7η Αγωνιστική

21-Δεκεμβρίου-2019
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

8η Αγωνιστική

11-Ιανουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

9η Αγωνιστική

18-Ιανουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

10η Αγωνιστική

25-Ιανουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

11η Αγωνιστική

01-Φεβρουαρίου-2020
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

12η Αγωνιστική

08-Φεβρουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

13η Αγωνιστική

15-Φεβρουαρίου-2020
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

14η Αγωνιστική

22-Φεβρουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

15η Αγωνιστική

29-Φεβρουαρίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

09:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

10:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

16η Αγωνιστική

07-Μαρτίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

08:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

10:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

17η Αγωνιστική

14-Μαρτίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

08:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

09:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

10:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A CAMPEONE SPORTS CENTER
Περισσότερα

18η Αγωνιστική

21-Μαρτίου-2020
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

00:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
Περισσότερα

19η Αγωνιστική

28-Μαρτίου-2020
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A

00:00
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

00:00
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
Περισσότερα

20η Αγωνιστική

04-Απριλίου-2020
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia B
Περισσότερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia C

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ U6 Eagles Nicosia A
Περισσότερα
CITY F.C. - APOLLON F.C. U6 Eagles Nicosia A

00:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ U6 Eagles Nicosia A
Περισσότερα

Χορηγοί

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by