Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή για την ένσταση της ΑΕΚ Λάρνακας

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019
Η ΚΟΠ ανακοινώνει την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή Αριστοτέλη Βρυωνίδη στην ένσταση της ΑΕΚ Λάρνακας κατά του κύρους του αγώνα με την Πάφο και δημοσιεύει το πλήρες σκεπτικό της απόφασης. 

Αναλυτικά: 

Γραφείο Αθλητικού Δικαστή 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου

Ημερομηνία: 16/1/2019

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Στις 2/1/2019 διεξήχθη στα πλαίσια του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας, ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ και της ΠΑΦΟΣ F.C. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιρικός αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 25/8/2018 στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας 2018-2019 και αναβλήθηκε για τις 2/1/2019 λόγω των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του σωματείου της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ.

Το σωματείο της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, στις 4/1/2019 καταχώρησε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αναφερόμενος αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 1-1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Η ένσταση του σωματείου της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ εδράζεται στον ισχυρισμό για αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή Σωτήρη Ζαντή, ΑΡ. Ταυτότητας ΚΟΠ/48088.

Ειδικότερα το λεκτικό της ένστασης αναφέρει επι λέξη τα ακόλουθα:

«Συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής Σωτήρης Ζαντής κατά την ημερομηνία που ήταν ορισμένος ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής, δεν ήταν δεόντως εγγεγραμμένος στην ΚΟΠ ως ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΣ F.C..
Σας εσωκλείομεν το σχετικό παράβολο υποβολής ένστασης €1500+ΦΠΑ καθώς επίσης το Φύλλο Αγώνα και κατάλογο ποδοσφαιριστών από το σύστημα comet.»

Η αναφερόμενη ένσταση κοινοποιήθηκε προς τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου ΠΑΦΟΣ F.C. την ίδια μέρα, δηλαδή 4/1/2019 με επιστολή του Επικεφαλή Πειθαρχικού Εισαγγελέα της ΚΟΠ μέσα από την οποία δίνονταν σχετικές οδηγίες για την υποβολή των γραπτών θέσεων του σωματείου ΠΑΦΟΣ F.C. στην αναφερόμενη ένσταση μέχρι τις 8/1/2019.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ
Το σωματείο ΠΑΦΟΣ F.C. μέσω του συνηγόρου του καταχώρησε εμπεριστατωμένη απάντηση στην ένσταση στις 8/1/2019 μέσα από την οποία προβάλλονται δυο ουσιαστικά λόγοι για τους οποίους θα πρέπει η ένσταση της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ να απορριφθεί.

1. Ο πρώτος λόγος επικεντρώνεται στον ισχυρισμό ότι η ένσταση είναι αναιτιολόγητη, γενική και αόριστη και παραβιάζει σχετικές πρόνοιες των πειθαρχικών κανονισμών και ειδικότερα του άρθρου 47.

Υπενθυμίζω ότι στο άρθρο 47 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
«Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με πλήρεις λεπτομέρειες το αργότερο…..»

Ο συνήγορος του σωματείου ΠΑΦΟΣ F.C. θεωρεί ότι με τον τρόπο που έχει καταχωρηθεί η ένσταση δεν ικανοποιείται η πιο πάνω πρόνοια του άρθρου 47 αφού θεωρεί ότι δεν αναφέρονται οι λεπτομέρειες που να στοιχειοθετούν ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν δεόντως εγγεγραμμένος στην ΚΟΠ ως ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΣ F.C.
2. Ο δεύτερος λόγος επικεντρώνεται στην ουσία της ένστασης και ειδικότερα στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εγγραφή του αναφερόμενου ποδοσφαιριστή στο δυναμικό του σωματείου της ΠΑΦΟΣ F.C.

Γίνεται εκτενής αναφορά όλων των σχετικών κανονισμών που διέπουν τη διαδικασία εγγραφής κάποιου ποδοσφαιριστή ούτως ώστε να μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ.
Η κατάληξη των ισχυρισμών του συνηγόρου του σωματείου είναι ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3 του Μέρους Χ της Προκήρυξης του πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας δηλαδή ότι,

α. ο ποδοσφαιριστής είχε δελτίο ταυτότητας και ήταν εγγεγραμμένος στο σωματείο της ΠΑΦΟΣ F.C. με αριθμό 48088 και ημερομηνία εγγραφής 10/7/2018
β. Ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν τιμωρημένος
γ. Το όνομα του ποδοσφαιριστή βρισκόταν στο κατάλογο Β που προμήθευσε η ομάδα της ΠΑΦΟΥ F.C. στην ομοσπονδία στις 24/8/2018
δ. Ο ποδοσφαιριστής είχε δελτίο υγείας

Επίσης ο συνήγορος του σωματείου θεωρεί μέσα από την απάντηση του ότι η καταβολή του αντιτίμου που αναφέρεται στο άρθρο 10.1.3 των κανονισμών εγγραφών και μεταγραφών ποδοσφαιριστών δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την εγγραφή του ποδοσφαιριστή αφού αυτή είχε ήδη εγκριθεί και επικυρωθεί με την έκδοση της ταυτότητας του ποδοσφαιριστή.
Ανεξάρτητα με την θέση αυτή, γίνεται παραδοχή ότι η καταβολή του αντιτίμου για την εγγραφή του αναφερόμενου ποδοσφαιριστή έγινε στις 30/8/2018.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΠΑΦΟΣ F.C.
Μετά από σχετικές οδηγίες που δόθησαν, το σωματείο της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ προέβη σε διευκρινίσεις σε σχέση με την απάντηση που κατέθεσε το σωματείο της ΠΑΦΟΣ F.C. προβάλλοντας τους δικούς του ισχυρισμούς.

Ειδικότερα για το θέμα του ισχυρισμού για αναιτιολόγητη ένσταση, το σωματείο της ΑΕΚ επανέλαβε ότι αυτή εδράζεται στο ότι ο αναφερόμενος ποδοσφαιριστής δεν ήταν δεόντως εγγεγραμμένος στην ΚΟΠ ως ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΣ F.C. και προς απόδειξη τούτου είχε επισυνάψει επι της ενστάσεως τον σχετικό κατάλογο από το ηλεκτρονικό σύστημα της ομοσπονδίας ως επίσης και το φύλλο αγώνα του ποδοσφαιρικού αγώνα που έλαβε χώρα στις 2/1/2019.

Οι συνήγοροι των δυο σωματείων είχαν κληθεί και εμφανίστηκαν ενώπιον μου στις 14/1/2019 με σκοπό να απαντήσουν σε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις που είχαν τεθεί εκ μέρους μου αλλά και να προβάλουν συνοπτικά τις θέσεις τους.

Αμφότερες οι πλευρές επανέλαβαν τις δικές τους θέσεις και τα δικά τους επιχειρήματα. Κατά το στάδιο που εδίδοντο οι σχετικές διευκρινίσεις από τους δικηγόρους, φάνηκε ότι υπήρχε διαφωνία αναφορικά με την διαδικασία που ακολουθείται από την ΚΟΠ στην εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στο δυναμικό κάποιου σωματείου και τη δυνατότητα του να αγωνιστεί νομότυπα σε επίσημους αγώνες.

Ενόψει των πιο πάνω, συμφωνήθηκε να κληθεί η αρμόδια λειτουργός της ΚΟΠ με σκοπό να προσκομίσει τα αναγκαία στοιχεία τα οποία να τεθούν ενώπιον αμφοτέρων των πλευρών.
Έτσι, συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης την επόμενη μέρα, με τη παρουσία της λειτουργού της ΚΟΠ η οποία προσκόμισε όλα τα αναγκαία διευκρινιστικά στοιχεία για να καταδείξει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εγγραφής ενός ποδοσφαιριστή, της έκδοσης της ταυτότητας του και της συμπερίληψης στον αναγκαίο κατάλογο που προβλέπεται από τους κανονισμούς.
Αμφότεροι οι συνήγοροι των δυο πλευρών είχαν την ευκαιρία να προβούν σε σχετικές διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τη λειτουργό της ΚΟΠ αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.
Για όλα τα στοιχεία που έχει αναφέρει και καταθέσει η λειτουργός της ΚΟΠ επι του θέματος, θα αναφερθώ κατωτέρω.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Έχω μελετήσει με μεγάλη προσοχή τόσο την ένσταση που έχει καταχωρηθεί από το σωματείο της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ όσο και την εμπεριστατωμένη απάντηση στην ένσταση που καταχώρησε ο συνήγορος του σωματείου της ΠΑΦΟΣ F.C.

Θεωρώ σημαντικό να ενδιατρίψω στο πρώτο σημείο που θέτει το σωματείο της ΠΑΦΟΣ F.C. ως λόγο απόρριψης της ένστασης και ο οποίος εδράζεται στο αναιτιολόγητο της ένστασης και την έλλειψη λεπτομερειών όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 47 των Πειθαρχικών Κανονισμών.

Έχω μελετήσει εκατέρωθεν τις θέσεις των δυο πλευρών και θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα:
Θεωρώ σκόπιμο όπως παραθέσω εκ νέου επι λέξη ολόκληρο το περιεχόμενο του λεκτικού της καταχωρηθήσας ένστασης του σωματείου της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ.

«Θέμα: Ένσταση κατά του κύρους του αποτελέσματος αναβληθέντος αγώνα πρώτης αγωνιστικής πρωταθλήματος CYTA 2018-2019 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΠΑΦΟΣ F.C. που διεξήχθει την Τετάρτη 2/1/2019 ώρα 18:00

Αναφερόμεθα στο πιο πάνω θέμα και με την παρούσα υποβάλλουμε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Σωτήρη Ζαντή Αρ. Ταυτ. ΚΟΠ/48088 και παρακαλούμε την κατακύρωση του αγώνα υπέρ της ομάδας μας.

Συγκεκριμένα ο ποδοσφαιριστής Σωτήρης Ζαντής κατά την ημερομηνία που ήταν ορισμένος ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής, δεν ήταν δεόντως εγγεγραμμένος στην ΚΟΠ ως ποδοσφαιριστής της ΠΑΦΟΣ F.C.


Σας εσωκλείομεν το σχετικό παράβολο υποβολής ένστασης €1500+ΦΠΑ καθώς επίσης το Φύλλο Αγώνα και κατάλογο ποδοσφαιριστών από το σύστημα comet.»

Το ερώτημα που καλούμαι να απαντήσω είναι κατά πόσο η πιο πάνω διατύπωση της ένστασης (μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα) είναι σύμφωνη με την σχετική πρόνοια του άρθρου 47 των Πειθαρχικών Κανονισμών όπου γίνεται αναφορά ότι η ένσταση θα πρέπει να καταχωρείται με πλήρεις λεπτομέρειες.

Αξιολογώντας τις θέσεις των δυο πλευρών επι του κρίσιμου αυτού θέματος έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπό τις περιστάσεις η ένσταση με τον τρόπο που έχει καταχωρηθεί, καλύπτει έστω και οριακά τη σχετική πρόνοια του κανονισμού στην οποία γίνεται αναφορά για πλήρεις λεπτομέρειες.

Επί του θέματος αυτού συμφωνώ με τη θέση που έχει υποβληθεί από τον συνήγορο του σωματείου της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ότι μέσα από το περιεχόμενο της ένστασης ξεκαθαρίζονται όλα τα μίνιμουμ θέματα τα οποία θα έπρεπε να προβληθούν επι της ενστάσεως.

Συγκεκριμένα στην ένσταση γίνεται αναφορά ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ήταν δεόντως εγγεγραμμένος στην ΚΟΠ ως ποδοσφαιριστής του σωματείου της ΠΑΦΟΣ F.C. κατά την ημερομηνία που ήταν ορισμένος ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής, δηλαδή στις 25/8/2018.
Επίσης επισυνάπτεται επί της ενστάσεως το Φύλλο Αγώνα του αγώνα που έλαβε χώρα στις 2/1/2019 (όπου φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε) ως επίσης και αντίγραφο του καταλόγου Β’ του σωματείου της ΠΑΦΟΣ F.C. το οποίο εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα της ΚΟΠ, γνωστό ως comet επι του οποίου δεν αναγράφεται το όνομα το αναφερόμενου ποδοσφαιριστή Σωτήρη Ζαντή.

Θεωρώ ότι τα πιο πάνω στοιχεία, έστω και οριακά, είναι αρκούντως ικανοποιητικά για να θεωρηθεί η εν λόγω ένσταση ως νομότυπη μέσα στα πλαίσια του άρθρου 47 των Πειθαρχικών Κανονισμών.

Έχοντας ξεκαθαρίσει το θέμα του νομότυπου της ένστασης, θα προχωρήσω επι της ουσίας της ένστασης δηλαδή κατά πόσο ο αναφερόμενος ποδοσφαιριστής είχε το δικαίωμα να αγωνιστεί στον αναφερόμενο αγώνα που έλαβε χώρα στις 2/1/2019.

Υπενθυμίζω ότι ο αγώνας αυτός ήταν εξ αναβολής αγώνας και αφορούσε την 1η αγωνιστική του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας 2018-2019, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να διεξαχθεί στις 25/8/2018.

Είναι αυτονόητο ότι αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι κατά πόσο ο αναφερόμενος ποδοσφαιριστής Σωτήρης Ζαντής είχε το δικαίωμα να αγωνιστεί με το σωματείο της ΠΑΦΟΣ F.C. κατά την ημερομηνία 25/8/2018.

Από το ιστορικό των γεγονότων το οποίο έχει κατατεθεί ενώπιον μου, τόσο από το σωματείο της ΠΑΦΟΣ F.C. αλλά κυρίως από τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε η λειτουργός της ΚΟΠ, τα γεγονότα της εγγραφής του ποδοσφαιριστή έχουν ως ακολούθως:

Α. Ο ποδοσφαιριστής μέσω του σωματείου του είχε υποβάλει σχετική αίτηση για την εγγραφή του στο δυναμικό της ΠΑΦΟΣ F.C. στις 10/7/2018.

Β. Η αίτηση αυτή αφού εξετάστηκε από την ΚΟΠ έγινε προκαταρκτικά αποδεκτή (pre – confirm) στις 20/7/2018

Γ. Το σχετικό παράβολο για την εγγραφή του ποδοσφαιριστή στην δύναμη του σωματείου ΠΑΦΟΣ F.C. πληρώθηκε το βράδυ της 30/8/2018 και η εγγραφή του ποδοσφαιριστή επιβεβαιώθηκε οριστικά (confirm) στο σύστημα της ΚΟΠ.

Δ. Ενόψει της οριστικής επιβεβαίωσης της εγγραφής του ποδοσφαιριστή, την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 31/8/2018 εκδόθηκε η ταυτότητά του ποδοσφαιριστή. (θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα στοιχεία που έχει αναφέρει η αρμόδια λειτουργός της ΚΟΠ, φαίνεται ότι η ημερομηνία που αναγράφεται στις ταυτότητες των ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ, είναι η ημερομηνία που γίνεται προκαταρκτικά αποδεκτή (pre-confirm) η αίτηση εγγραφής του ποδοσφαιριστή και ουδεμία σχέση έχει με την ημερομηνία που τελικά εκδίδεται η ταυτότητα, η οποία είναι η ημερομηνία της επιβεβαίωσης (confirm) της εγγραφής)

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρέθεσε η αρμόδια λειτουργός της ΚΟΠ το σωματείο της ΠΑΦΟΣ F.C. είχε αποστείλει στις 24/8/2018 (δηλαδή μια μέρα πριν την έναρξη του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας 2018-2019) τους σχετικούς καταλόγους Α και Β επι των οποίων ήταν εγγεγραμμένοι όλοι οι ποδοσφαιριστές τους οποίους το σωματείο προτίθετο να χρησιμοποιήσει στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας ΚΟΠ.

Από τον έλεγχο στον οποίο προέβη η αρμόδια λειτουργός της ΚΟΠ διαπίστωσε ότι δυο ονόματα (εκ των οποίων το ένα όνομα είναι αυτό του αναφερόμενου ποδοσφαιριστή Σωτήρη Ζαντή) δεν μπορούσε να είναι επι του καταλόγου αφού δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφής του με την πληρωμή του παράβολου και την έκδοση της σχετικής επιβεβαίωσης και έτσι αφαιρέθηκε από το σχετικό κατάλογο ο οποίος βρισκόταν πλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΚΟΠ(COMET).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και τα 12 σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας της ΚΟΠ, έχουν άμεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΚΟΠ(COMET) και μπορούν να προβαίνουν τα ίδια στους αναγκαίους ελέγχους κατά πόσο κάποιος ποδοσφαιριστής είτε της δικής τους ομάδας είτε άλλης ομάδας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα, συμπεριλαμβάνεται στους εν λόγω καταλόγους.

Οι αναφερόμενοι κατάλογοι που καταδεικνύουν τα πιο πάνω, έχουν κατατεθεί ως τεκμήριο Α.
Επίσης έχει κατατεθεί ως τεκμήριο Γ το σχετικό έντυπο από το ηλεκτρονικό σύστημα της ΚΟΠ(comet) που καταδεικνύει ότι η σχετική επιβεβαίωση της εγγραφής του ποδοσφαιριστή έγινε στις 23:46 στις 30/8/2018.

Τέλος κατατέθηκε ως τεκμήριο Β έγγραφο το οποίο εκδόθηκε από τον server της ομοσπονδίας όπου καταδεικνύεται ότι η ταυτότητα του ποδοσφαιριστή Σωτήρη Ζαντή είχε εκδοθεί στις 31/8/2018.

Όλα τα πιο πάνω αφορούν το ιστορικό εγγραφής του αναφερόμενου ποδοσφαιριστή στη δύναμη του σωματείου ΠΑΦΟΣ F.C.

Ανατρέχοντας τώρα στους σχετικούς κανονισμούς εγγραφών και μεταγραφών ποδοσφαιριστών, παρατηρούμε τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 10.3 με τίτλο «ΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ» αναφέρονται τα ακόλουθα:
«η ημερομηνία εγγραφής του ποδοσφαιριστή θα είναι η ημερομηνία της έγκρισης των εγγράφων που κατατέθηκαν για τον ποδοσφαιριστή στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΚΟΠ»

Στο άρθρο 10.4 με τίτλο «ΠΟΤΕ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ» αναφέρονται τα ακόλουθα:

«ο ποδοσφαιριστής θα δικαιούται να αγωνίζεται στους μεν φιλικούς αγώνες αμέσως από την ημερομηνία που η αίτηση εγγραφής του έχει υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα με όλα τα έγγραφα που αφορούν τη εγγραφή του, στους δε επίσημους αγώνες της ΚΟΠ ή της ΣΤΟΚ, από την ημερομηνία που θα μπορεί να παρουσιάσει τη βεβαίωση που θα τυπώσει από το σύστημα COMET και να αναφέρει ότι η εγγραφή ή μεταγραφή ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ, ότι το Δελτίο Ταυτότητας έχει εκδοθεί (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς εγγραφών και μεταγραφών) και στην οποία καταγράφεται το ονοματεπώνυμο του ποδοσφαιριστή, ο αριθμός της Πολιτικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας ΚΟΠ του ποδοσφαιριστή.»

Από τα πιο πάνω είναι ξεκάθαρο ότι ένας ποδοσφαιριστής έχει δικαίωμα να αγωνιστεί σε επίσημο αγώνα πρωταθλήματος της ΚΟΠ  από την ημερομηνία έκδοσης της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ – confirm της εγγραφής του.

Στη παρούσα περίπτωση φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής Σωτήρης Ζαντής, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ η εγγραφή του στις 23:46 της 30/8/2018 και μόνο από την ημερομηνία αυτή και μετέπειτα είχε δικαίωμα να αγωνιστεί στους επίσημους αγώνες της ομάδας του στα πρωταθλήματα της ΚΟΠ.
Ενόψει των πιο πάνω, είναι έκδηλο ότι ο ποδοσφαιριστής (εάν και εφόσον δεν αναβάλλετο ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής που ήταν ορισμένος να διεξαχθεί στις 25/8/2018) δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί τη πρώτη αγωνιστική (25/8/2018) αφού όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, η εγγραφή του έγινε μεταγενέστερα και συγκεκριμένα στις 30/8/2018.

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, έχω αποφασίσει ότι ο ποδοσφαιριστής Σωτήρης Ζαντής Αρ. Ταυτ. ΚΟΠ 48088 δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί στον αναφερόμενο αγώνα στις 2/1/2019 και κατ΄ επέκταση η συμμετοχή του ήταν αντικανονική.

Με βάση το πιο πάνω εύρημα μου, η ένσταση του σωματείου της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ γίνεται αποδεκτή και ο ποδοσφαιρικό αγώνας στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής Α’ φάσης ημερομηνίας 2/1/2019 κατακυρώνεται υπέρ του σωματείου της ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ με σκορ 3-0.


Περαιτέρω είμαι αναγκασμένος να ανατρέξω στο άρθρο 10.2 (ιη)(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ όπου γίνεται σχετική αναφορά στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών.

Θεωρώ σκόπιμο όπως παραθέσω αυτούσιο το σχετικό άρθρο των κανονισμών:
«Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας και/ή στο κύπελλο Α’ και Β’ κατηγορίας, θα ισχύουν τα πιο κάτω:

(α) Αν η αντικανονική συμμετοχή γίνει σε αγώνα της Α΄ φάσης του Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας, πέραν των άλλων ποινών, στο σωματείο, τους ποδοσφαιριστές και για την τύχη του αγώνα, να τιμωρείται από την Δικαστική Επιτροπή και το υπαίτιο σωματείο και με αφαίρεση έξι(6) βαθμών αμέσως από την Α’ ομάδα»

Έχοντας κατά νου την πιο πάνω πρόνοια των Πειθαρχικών Κανονισμών, επιβάλλω στο σωματείο ΠΑΦΟΣ F.C.  την ποινή της αφαίρεσης 6 βαθμών στα πλαίσια του πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας Α’ φάσης της ΚΟΠ.

Η εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης, αναστέλλεται για 8 μέρες από την επόμενη της κοινοποίησης αυτής της απόφασης στο σωματείο σας, σύμφωνα με το Άρθρο 74 (Γ) του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΚΟΠ.

Όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή Σωτήρη Ζαντή, επιβάλλω την ποινή του αποκλεισμού μιας αγωνιστικής από όλα τα πρωταθλήματα της ΚΟΠ και €300 πρόστιμο.

Η πιο πάνω χρηματική ποινή με βάση το άρθρο 17 των Πειθαρχικών Κανονισμών πρέπει να πληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημέρα που λήγει η αναστολή εκτέλεσης της ποινής. 

Ενόψει του αποτελέσματος στην ένσταση, όλα τα έξοδα που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της εκδίκασης της παρούσης υπόθεσης, επιδικάζονται εις βάρος του σωματείου της ΠΑΦΟΣ F.C.

.........................................
Αριστοτέλης Βρυωνίδης
Αθλητικός Δικαστής
16/1/2019

 

Τελευταίες Ειδήσεις

Επόμενοι Αγώνες

Χορηγοί

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Τηλ. : +357 22352341 , +357 77771606

Φαξ : +357 22590544

Ταχ. Διεύθυνση : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Ηλ. Ταχυδρομείο : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent